info@spolecnavodadso.cz ID DS vvj4gmn (+420) 601 324 902, (+420) 723 462 606

Ochrana a prosazování společných zájmů

v souvislosti se zajištěním zásobování vodou, odváděním a čištěním odpadních vod a zajištěním správy, údržby a provozu vodohospodářského majetku

Úřední deska

veřejné informace o činnosti svazku obcí...

Dokumenty

ekonomické a strategické dokumenty svazku obcí...

Členské obce

17 zákládajících členů svazku Společná voda...

Portál zadavatele

zveřejňovaná výběrová řízení a jejich průběh...

Aktuální informace

Podívejte se, co je nového

Dobrovolný svazek obcí

Společná voda

Dobrovolný svazek obcí Společná voda d.s.o. byl založen dne 18.7.2022 za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členů svazku v souvislosti se zajištěním zásobování vodou, odváděním a čištěním odpadních vod a zajištěním správy, údržby a provozu vodohospodářského majetku svazku a jeho členů. Výhledově je cílem také srovnání výše úplaty za dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod na území všech členů DSO v rámci provozu VH majetku vloženého nebo svěřeného do užívání, či správy DSO.
17
zakládajících obcí
středních čech
50%
podíl akcií
VHS Benešov vlastníme
Jsme jedním ze dvou akcionářů

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Společná voda

Členské obce