info@spolecnavodadso.cz ID DS vvj4gmn (+420) 601 324 902, (+420) 723 462 606

Společná voda

Drobečková navigace

Základní informace

Dobrovolný svazek obcí Společná voda d.s.o. (DSO) byl založen dne 18.7.2022 (Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku Společná voda d.s.o.) za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členů svazku v souvislosti se zajištěním zásobování vodou, odváděním a čištěním odpadních vod a zajištěním správy, údržby a provozu vodohospodářského majetku svazku a jeho členů.
Výhledově je cílem také srovnání výše úplaty za dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod na území všech členů DSO v rámci provozu VH majetku vloženého nebo svěřeného do užívání, či správy DSO.

Identifikační údaje

Společná voda d.s.o.

  • IČO: 17408288
  • sídlo svazku: Černoleská 1600, 256 01 Benešov, Česká republika
  • předseda: Ing. Roman Tichovský

Dobrovolný svazek obcí je zapsán u Krajského úřadu Středočeského kraje v Rejstříku dobrovolných svazků obcí. Základním ustavujícím dokumentem DSO jsou Stanovy.

Orgány DSO

Valná hromada, Rada a Kontrolní komise

Za DSO jedná samostatně předseda Rady.

Akcionář Vodohospodářské společnosti Benešov a.s.

Dne 13.12.2022 byla podepsána Dohoda akcionářů, kterou dobrovolný svazek obcí Společná voda d.s.o. odkoupil 50% akcií ve Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. Vodohospodářská společnost Benešov a.s. má nyní 2 akcionáře:

  • 50% akcií vlastní spol. SUEZ International S.A.S.
  • 50% akcií vlastní dobrovolný svazek obcí Společná voda d.s.o.

Členové Rady DSO jsou zastoupeni v řídících orgánech Vodohospodářské společnosti Benešov a.s.

  • Představenstvo – 3 zástupci SUEZ, 2 zástupci Rady DSO
  • Dozorčí rada – 2 zástupci SUEZ, 3 zástupci Rady DSO

Většinovým zastoupením v Dozorčí radě VHS Benešov si DSO Společná voda zajišťuje dominantní vliv nad Vodohospodářskou společností Benešov a.s.

Členské obce DSO

Dobrovolný svazek obcí Společná voda d.s.o. má 19 členů.

V roce 2022 měl dobrovolný svazek obcí Společná voda d.s.o. 17 zakládajících členů:

V roce 2024 do dobrovolného svazku obcí přistoupily další 2 členové: